• +31 6 31 63 31 31
 • info@kleinman-security.nl

Ons Bedrijf

Ons Bedrijf

Wie zijn wij?

Kleinman Security  is een onafhankelijk beveiliging- en toezichthoudend dienstverlenend bedrijf dat sinds 2016 in Leeuwarden is opgericht.

Binnen Kleinman Security zijn goed opgeleide medewerkers actief met Bhv . Onze doelgroep is de zakelijke markt en de publieke sector. Door een samenwerkingsverband met verschillende beveiligingsbedrijven kunnen wij beschikken van zo’n 80 beveiligers .

We houden toezicht en beveiligen, onder andere, bij: objecten en diverse evenementen.

 

 

Onze missie en visie

 

Missie

Kleinman Security levert diensten ter bevordering van het veiligheidsgevoel en volksgezondheid binnen de zakelijke markt en de publiek sector. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen, levert Kleinman Security: mensen, middelen en capaciteit.

Visie

Kleinman Security wil een leidinggevende positie vervullen in dienstverlening op het gebied van veiligheid en toezicht. Hierbij wil Kleinman Security voortdurend investeren in technologie, kennis, veiligheid en vakmanschap van de medewerkers.Kleinman Security streeft ernaar om voor elke opdrachtgever dé partner in veiligheid en toezicht te zijn met professioneel betrokken medewerkers waar de opdrachtgever graag mee samenwerkt. Kleinman Security is, en wil dit blijven, een aantrekkelijk bedrijf dat goed zorgt voor de medewerkers.

 

 

De kernwaarden van waaruit wij opereren

 

Kwaliteit

We streven een lange termijn strategie na waarbij de nadruk ligt op goede kwaliteit van onze dienstverlening tegen een marktconforme prijs.

 

Duidelijkheid

Misverstanden zijn een gevaar voor de waarborging van de veiligheid en de volksgezondheid. Om deze reden streven wij naar duidelijkheid in onze communicatie en in ons handelen.

 

Betrokkenheid

Oprechte betrokkenheid bij de klant. Dit kenmerkt onze werkwijze. Klaarstaan als het nodig is en net zo lang doorwerken om de veiligheid en volksgezondheid te waarborgen.

 

Samenwerking

Onze samenwerking met alle partijen is gebaseerd op gelijkwaardigheid en vertrouwen. Er wordt gestreefd naar een economische en sociale doeltreffendheid dat waarde creëert voor alle betrokkenen.

 

Vakmanschap

Kleinman Security mag dan een relatief nieuwe naam zijn op de markt, ons bedrijf heeft jarenlange ervaring. Onze bedrijfscultuur gaat uit van vakmanschap waarbij zelfstandigheid, respect en eerlijkheid hoog in het vaandel staat.

 

Klantgerichtheid

Om kwalitatief goede diensten te kunnen verlenen, is luisteren naar de klant een eerste vereiste. Klantgerichtheid is voor ons dan ook even noodzakelijk als vanzelfsprekend.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Security staat achter de principes van het Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

 

 

Belangrijke punten zijn voor ons:

 

Veiligheid

 • Zorgen voor veiligheid. Geen commerciële overweging of persoonlijke trots mag een reden zijn om onverantwoorde risico’s te nemen.
 • Strikte werkinstructies om de veiligheid te waarborgen.
 • Veiligheidsbesef wordt gesimuleerd.
 • Aandacht voor elkaar, toezicht en begeleiding.
 • Werken volgens strenge veiligheidskwalificaties.

 

Arbeid
 • Gelijke behandeling. Er wordt geen onderscheid gemaakt in ras, huidskleur, geslacht, godsdienst, politieke overtuiging, nationale of maatschappelijke achtergrond.
 • Open en transparante communicatie bij (grote) veranderingen in het bedrijf. Vertegenwoordigers van het personeel en bevoegde autoriteiten worden tijdig van deze veranderingen op de hoogte gebracht.

 

Klantbelangen
 • De aangeboden diensten voldoen aan alle voorgeschreven normen ten aanzien van gezondheid en veiligheid van personen.
 • Er wordt een heldere klachtenprocedure gehanteerd. Er wordt meegewerkt aan een snelle en eerlijk oplossing van geschillen.
 • Privacy wordt gerespecteerd en persoonsgegevens worden beschermd.
 • Goede samenwerking met de autoriteit om schade voor de veiligheid en volksgezondheid te beperken.

 

Corruptiebestrijding
 • Direct noch indirect, smeergeld of andere onrechtmatige voordelen aanbieden, toezeggen, geven of eisen ten einde opdrachten of andere ongeoorloofde voordelen te verwerven of te behouden.
 • Geen ambtenaren of werknemers van zakenrelaties omkopen
 • Beloning van tussenpersonen is redelijk en voor rechtmatige activiteiten.
 • Het personeel wordt bewust gemaakt van het anti – corruptiebeleid.
 • Er worden geen onwettige donaties gegeven aan kandidaten voor politieke functies, politieke partijen of andere politieke organisaties.